12.01.17

Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować. Niepokojący trend

NEET (ang. not in employment, education or training) to określenie coraz liczniejszej grupy młodych osób, nieuczestniczących w życiu gospodarczym. W Polsce ich odsetek 15 proc. w swojej grupie wiekowej. Utrzymują się oni dzięki rodzicom, nie poszukując żadnych możliwości rozwoju. O przyczynach niepokojącego trendu mówili Andrzej Kubisiak z Work Service oraz psycholog Daria Abramowicz.