10.10.22

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Niech zdrowie psychiczne stanie się naszym priorytetem

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku pod hasłem zachęcającym do tego, aby zdrowie psychiczne i dobrostan stały się priorytetem w skali globalnej.

Dlaczego? Po pierwsze, z powodu statystyk i coraz większej liczby danych zbieranych w ramach wyników badań. Jeszcze w 2019 roku – przed wybuchem pandemii – szacowano, że w skali świata jedna na osiem osób żyje z zaburzeniem psychicznym. Dziś nie wahamy się twierdzić, że pandemia wywołała globalny kryzys w zakresie zdrowia psychicznego. Wskaźniki w zakresie zaburzeń depresyjnych i lękowych oscylują w okolicach 25% w skali globalnej populacji. Jednocześnie, z powodu pandemii, przez jakiś czas gwałtowanie ograniczony został dostęp do usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, co oczywiście temu kryzysowi sprzyjało.

Po drugie – zmiana stylu życia. Szczególnie w społeczeństwach rozwiniętych zaczęliśmy żyć w formule szybciej-mocniej-dalej jeszcze wyraźniej, niż przed wybuchem pandemii. Teraz często chcemy w pewnym sensie nadrabiać pozornie stracony czas. W wielu przypadkach łączymy to nadrabianie z nowymi formami aktywności zawodowej powstałymi w czasie pandemii. Jednocześnie zubożeniu uległy nasze relacje, sposoby regulacji emocji czy dbania o własny dobrostan. Zmieniło się tak wiele w naszych życiach, potrzebujemy więc innego podejścia.

Dziś próbujemy nie tylko wrócić do równowagi, ale kontynuować także edukację społeczną w zakresie ważnej roli psychologii w życiu każdego z nas. Wiele lat spędziłam na tworzeniu treści psychoedukacyjnych i choć dziś dostarczam ich mniej, wierzę głęboko, że publiczny aspekt mojej pracy w tej psychoedukacji pomaga. Dlatego chociażby, że w sporcie obserwujemy te same zjawiska, jakie widoczne są na poziomie funkcjonowania społeczeństw. Bardzo często powtarzam zresztą, że sport jest w pewnym sensie szkłem powiększającym to, co widzimy w codziennym życiu. Sportowcy coraz częściej i głośniej mówią o kosztach, jakie wiążą się nie tylko funkcjonowaniem w środowisku nieustannego stresu i napięcia czy walidacji siebie przez pryzmat sukcesu. Mówią także o samotności, o trudnościach w relacjach, o chorobach psychicznych.

Wspomniane dążenie do równowagi dotyczy także zwiększania dostępności wysokojakościowych usług specjalistycznych. Bez tego bowiem nie będziemy w stanie pomagać, zwłaszcza osobom posiadającym utrudniony dostęp do tego wsparcia. Jestem niezmiernie dumna, że mogę pracować z osobą, która swoimi działaniami i przykładem pomaga poszerzać ten dostęp i tak mądrze wykorzystuje swoją platformę i głos. Ten dzień jest dla nas wszystkich w zespole symboliczny. I poprzez sport chcemy pokazać coś więcej.

Oglądanie Rogera Federera pocieszającego Rafaela Nadala (na pewno każdy wie, o czym tu piszę) i okazywanie przez nich otwarcie emocji, publiczny opis wyzwań związanych z radzeniem sobie z traumą pokazywany przez Mikaelę Shiffrin czy aktywność polskich sportowców w ramach fundacji wspierających zdrowie psychiczne – to tylko wycinek tego, jak zmienia się świadomość w obszarze zdrowia psychicznego. Czas, aby za tą świadomością podążało także ustanowienie zdrowia psychicznego takim samym priorytetem, jakim jest dla nas zdrowie fizyczne. Bo ono jest TAK SAMO WAŻNE.

Po to jest właśnie ten dzień i wiele treści edukacyjnych, jakie zobaczycie dziś i przez cały tydzień. Coraz więcej osób przywiązuje ogromną wagę do dążenia do równowagi psychicznej i dbania o dobrostan, a dla mnie bardzo ważne jest to, aby wspierać te dążenia tak, jak mogę. Wiele jeszcze przed nami, co widzę wyraźnie każdego dnia w mojej pracy oraz w aktywności edukacyjnej. Ale będę próbowała.