10.10.21

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Upowszechnianie dostępu do wsparcia specjalistycznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku WHO prowadzi kampanię na rzecz upowszechniania dostępu do pomocy psychologicznej.

Od kilku lat piszę to samo tego dnia, ale chyba nigdy to zdanie nie było tak prawdziwe. Zdrowie psychiczne jest dla nas coraz ważniejsze, szczególnie w kontekście wydarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy. Pandemia koronawirusa bez wątpienia pozostawiła w nas wszystkich trwały ślad. Koniecznie należy mieć w świadomości, że COVID odcisnął i nadal odciska piętno na zdrowiu psychicznym nas wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia, roli społecznej. Niektóre grupy społeczne, takie jak osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia, osoby samotne czy osoby przewlekle chorujące zostały narażone w sposób szczególny. Warto pamiętać także, że pandemia stanowczo naruszyła infrastrukturę i zasoby w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest pod znakiem upowszechniania dostępu do wsparcia specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Szczególnie dotyczy to krajów, w których w tej chwili dostęp ten jest bardzo ograniczony. Hasło kampanii Światowej Organizacji Zdrowia, która organizuje #WorldMentalHealthDay brzmi w tym roku: „Mental Health care for all: let’s make it a reality”.

 

Według statystyk WHO obecnie ponad miliard osób na całym świecie, w tym jedna na siedem osób w wieku 10-19 lat choruje na zaburzenia psychiczne. Osoby doświadczające ciężkich zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, umierają od 10 do 20 lat wcześniej niż średnia w populacji. Warto zwrócić uwagę na to, jakie koszty generuje niewystarczające dbanie o zdrowie psychiczne w społeczeństwie. W samych Stanach Zjednoczonych straty na poziomie produktywności związane z chorowaniem na zaburzenia depresyjne i lękowe kosztują gospodarkę krajową rocznie około 1 tryliona dolarów.

 

Upowszechnianie dostępu do pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej oznacza także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie tego, jak ważne jest dbanie o całego siebie – na poziomie zdrowia fizycznego i właśnie psychicznego. Temat ten jeszcze nigdy nie był tak aktualny, co oznacza, że mamy możliwość korzystania z coraz większej liczby specjalistów i innych źródeł wiedzy i pomocy. Warto korzystać z tej zmiany, pamiętając jednocześnie, że trudności o podłożu psychicznym nie są wyrazem słabości, powodem do pojawienia się poczucia winy czy wstydu. Szukanie pomocy i korzystanie z niej jest za to znakiem świadomości i siły.

 

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2021